Sprawdź, czy zdałbyś maturę 2015

13.05.2013 godz. 17:41 przez: Ashim

Matury to temat zawsze w cenie. Znaczy zawsze gdzieś w okolicach początku maja. Podobno te przeprowadzane w roku 2015 mają już wyglądać zupełnie inaczej. Ale jak? Tego nie wie nikt. I znając życie wszyscy dowiedzą się dopiero na tydzień przed egzaminem. Ale postarajmy się choć trochę przewidzieć przyszłość.

Sprawdź, czy zdałbyś maturę 2015

Arkusz humanistyczny:

1. Mam na imię... (zaznacz kółkiem właściwą odpowiedź)

a) Łukasz

b) Łukarz

c) Łókarz

d) Marjusz

e) Mariusz

f) Katażyna

g) Katarzyna

h) Krystian

i) Krystjan

j) Laura

k) Lałra

l) Laóra

m) Grzegorz

n) Gszegosz

o) Grzęgorz

p) Joł Anna

r) Joanna

s) Dżołana

t) Nie pamiętam

Za odpowiedzi a), e), g), h), j), m), r) przyznawane są po dwa punkty. Za odpowiedź t) jeden punkt - w końcu nie należy karać ucznia za to, że czegoś nie pamięta. Za pozostałe po pół punktu. 

2. O bezdomnych opowiadała lektura:

a) "Dziady"

b) "Ludzie bezdomni"

c) "Menel Gdański"

d) Żadna z powyższych

Za odpowiedź d) trzy punkty. Za każdą z innych po jednym za umiejętność prawidłowego trzymania długopisu.

3. Hiperbola to:

a) wysoko bita piłka

b) bardzo duża piłka

c) super piłka, która nocami walczy z przestępczością

d) żyjący w Słowenii stawonóg

e) słowo

Za każdą z tych odpowiedzi przyznajemy punkt, żeby nie było to niesprawiedliwe w stosunku do uczniów z uboższym zasobem słownictwa i tych, którym pies albo babcia zżarła zeszyt od polskiego.

4. Czytanie ze zrozumieniem:

"Ala ma dom. W domu ma psa. Pies jest bury. Ma łaty. I łapy. I głowę jak wiadro. Pies ma również imię. Wabi się Azrael. Je pączki".

Pytania do tekstu:

A) Jak ma na imię główna bohaterka tekstu:

a) Ludomira

b) Ala

c) Olaf

d) Zoltan

B) Jakiego zwierzaka ma Ala?

a) psa

b) policjanta

c) Ślązaka

d) wannę

Prawidłowe odpowiedzi to b) i a) - każdą z nich nagradzamy jednym punktem.

5. Rozprawka. Napisz w 160 znakach SMS-a o swoich wakacjach.

Za tę część można zdobyć maksymalnie 10 punktów. Brak błędów ortograficznych nagradzamy od razu dwoma.

Aby zdać trzeba mieć cztery punkty.

Arkusz matematyczno-przyrodniczy:

1. Jacek ma dwa jabłka. Maciek ma o jedno jabłko więcej.

Część podstawowa: Ile jabłek ma Jacek?

Część rozszerzona: Jak ma na imię posiadacz trzech jabłek?

Odpowiedzi: Odpowiednio dwa i Maciek. Za każdą z nich po dwa punkty.

2. Oto rysunek przedstawiający pantofelka. 

Część podstawowa: Pokoloruj go na zielono.

Część rozszerzona: Napisz, jak przyprawiłbyś komuś nibygębę.

Cztery punkty do zdobycia za użycie właściwego koloru. Kolejne trzy za jakiekolwiek słowo użyte do opisu.

3. Geologia to:

a) nauka o geach

b) nowa usługa Google

c) jakieś okropne i wstydliwe zboczenie

d) jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni

Za wszystkie odpowiedzi po jednym punkcie. Wprawdzie tylko d) jest prawidłowa, ale premiowanie tego, że ktoś jest mądrzejszy od innych byłoby niesprawiedliwe wobec innych uczniów i potem byłoby im przykro. 

4. Jesteś...

a) człowiekiem

b) gekonem

c) jednorożcem

d) budyniem

e) drzewem iglastym

Wszystkie odpowiedzi za jeden punkt. W końcu w naszym kraju już wszyscy podchodzą do matury, nie wiadomo czy za dwa lata nie zostaną do niej dopuszczone również i inne gatunki.

Aby zdać tę część trzeba mieć cztery punkty.

I co, zdalibyście?

Zobacz wszystkie memy